Tag Archives: quăng bom

“Chim lợn” chuyên nghiệp ở công sở

"Chim lợn" chuyên nghiệp ở công sở

Đây là câu chuyện về 3 mẫu nhân viên đang lọt vào danh sách những kẻ tiểu nhân của sếp tổng và được mệnh danh "chim lợn". Vác kiếm đâm