Tag Archives: nhân viên khó tính

“Bà cô” công sở, xin chớ khó tính!

"Bà cô" công sở, xin chớ khó tính!

Ông Tơ đưa lối bà Nguyệt dẫn đường, nên chẳng phải cứ muốn nên duyên, muốn áo thắm là vu quy được. Chuyện ở công sở cũng thế, có những