Tag Archives: kinh nghiệm

Sếp trẻ khổ với nhân viên già

Sếp trẻ khổ với nhân viên già

Đôi lúc, bản thân Liên chẳng phân rõ ai là sếp, ai là nhân viên. Có lẽ tuổi tác là yếu tố quá lớn để cô khó lòng quản lí