Tag Archives: hóa đơn

Đâu chỉ “văn phòng ảo” mới có nạn mua bán hóa đơn

Đâu chỉ "văn phòng ảo" mới có nạn mua bán hóa đơn

“Dù văn phòng thật hay “văn phòng ảo” thì một pháp nhân vẫn là con người thật! Ai là người đại diện pháp luật? Ai chịu trách nhiệm về hoạt