Tag Archives: dịch vụ thiết lập hệ thống mạng

Dịch vụ thiết lập hệ thống mạng văn phòng

Dịch vụ thiết lập hệ thống mạng văn phòng

THỰC HIỆN DỊCH VỤ: I. KHẢO SÁT & THIẾT KẾ HỆ THỐNG KẾT NỐI Khảo sát & ghi nhận thông tin Khách hàng Mục đích sử dụng của khách hàng