Tag Archives: chuyển tiếp cuộc gọi

Dịch vụ viễn thông

Dịch vụ viễn thông

Số fax dùng chung - Số fax riêng Tùy theo gói cước, Bạn sẽ sở hữu một số Fax riêng. Nếu gói cước của Bạn không có số Fax riêng,