Tag Archives: cách phát biểu

Tự tin phát biểu trước đám đông

Tự tin phát biểu trước đám đông

Là nhân viên bạn cần biết cách báo cáo hoặc thuyết trình dự án trước ban lãnh đạo công ty. Là nhà lãnh đạo bạn phải có khả năng thuyết