Tag Archives: bị phớt lờ

Hiền quá cũng khổ khi làm việc tại công sở

Hiền quá cũng khổ khi làm việc tại công sở

Họ là những nhân viên suốt ngày cặm cụi, vùi đầu vào công việc nhưng hầu như chẳng bao giờ được sếp “để mắt” đến, thậm chí nhiều khi bị