Dịch vụ thiết lập hệ thống mạng văn phòng

Dịch vụ thiết lập hệ thống mạng văn phòng

THỰC HIỆN DỊCH VỤ:

I. KHẢO SÁT & THIẾT KẾ HỆ THỐNG KẾT NỐI

Khảo sát & ghi nhận thông tin Khách hàng
Mục đích sử dụng của khách hàng và yêu cầu thiết bị.
Khảo sát mặt bằng, vị trí lắp đặt thiết bị.
Điều kiện thi công và chủng loại vật liệu thi công (cable, ống nẹp,…).
Các điều kiện có thể ảnh hưởng đến hệ thống.
Thiết kế chi tiết
Vẽ kỹ thuật chi tiết hệ thống.
Loại thiết bị được dùng (biểu giá, tính năng kỹ thuật, thời hạn bảo hành…)
Số lượng dây cáp và các linh kiện đi kèm.
Thời gian thi công.

II. LẮP ĐẶT HỆ THỐNG

Thi công cáp mạng
Triển khai thiết bị dẫn (ống nhựa, nẹp…).
Triển khai hệ thống cáp mạng theo sơ đồ thiết kế.
Đánh dấu dây cáp và kết nối vào Switch.
Lắp đặt máy tính và các thiết bị ngoại vi vào hệ thống.
Cài đặt hệ thống
Cài đặt HĐH cho Server.
Cài đặt giao thức và các dịch vụ mạng.
Tạo nhóm người dùng (theo phòng ban, theo tính chất công việc)
Thiết lập tài khoản người dùng
Phân quyền người dùng
Cài đặt chương trình ứng dụng mạng
Cài đặt giao thức các máy con
Lắp đặt máy tính và các thiết bị ngoại vi vào hệ thống.
Chia sẻ tài nguyên máy con

III. CHUYỂN GIAO HỆ THỐNG

Kiểm tra sự tương thích và ổn định của hệ thống
Nghiệm thu hệ thống
Chuyển giao hồ sơ thiết bị (phiếu bảo hành, tài liệu kỹ thuật…)
Chuyển giao hồ sơ thiết kế lắp đặt và sơ đồ mạng
Hướng dẫn sử dụng và quản trị mạng.